Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Opiekunka dziecięca

1.Opiekunka dziecięca.
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego. Jest to zawód odpowiedzialny, a zarazem bardzo poszukiwany na rynku pracy. Daje wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia.
Nauka trwa 2 lata.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

3. Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,
  • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
  • promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 

4. Opiekunka dziecięca znajdzie zatrudnienie w:

  • żłobkach,
  • przedszkolach,
  • domach opieki,
  • szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)
  • w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności,
  • własna działalność gospodarcza.

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii   i technice stosowanej w zawodzie.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl