Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik ortopeda

1.Technik ortopeda.
Technik ortopeda to osoba, która projektuje, wykonuje i sprzedaje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na rynku krajowym i zagranicznym zapotrzebowanie na specjalistów tego zawodu ciągle rośnie, także w związku z programami wojewódzkimi, czy krajowymi dotyczącymi aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, dla których usługi świadczy właśnie technik ortopeda.

Nauka trwa 2 lata.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
MED.11 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

3. Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta,
  • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem,
  • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych,
  • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

4. Technik ortopeda znajdzie zatrudnienie w:

· szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych,

· zakładach usprawniania leczniczego,

· zakładach sprzętu ortopedycznego,

· zakładach naprawy sprzętu ortopedycznego,

· gabinetach ortopedycznych,

· pracowniach ortopedycznych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl