Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik elektroniki i informatyki medycznej

1.Technik elektroniki i informatyki medycznej.

Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista o wielostronnych kwalifikacjach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu elektroniki, informatyki i techniki elektroradiologii.Głównym zadaniem osoby pracującej w tym zawodzie jest obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie. Technik elektroniki i informatyki medycznej to niezwykle ciekawy i przyszłościowy zawód, ponieważ współczesna diagnostyka i terapia medyczna nie może się obejść bez systemów komputerowych, a rozwój w tej dziedzinie ciągle postępuje.
Nauka trwa 2 lata.

 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

3. Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 • instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 • eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki
  i informatyki medycznej,
 • przeprowadzanie montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywanie pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki
  i informatyki medycznej.

4. Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdzie zatrudnienie w:

 • zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo - badawczych,
 • pracowniach informatyki medycznej,
 • zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
 • serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl