Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

major Henryk Dobrzański "Hubal"

W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle upamiętniono specjalną tablicą legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Urodził się on 22.06.1897 r w rodzinie, w której od pokoleń żywe były tradycje walk narodowowyzwoleńczych. W Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśle, w księdze ochrzczonych, widnieje zapis Chrztu świętego Henryka de Hubal Dobrzańskiego w dniu l3. 07. l897 r. Major Henryk Dobrzański "Hubal" walczył w legionach polskich. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.. Za męstwo jakie wykazywał w walkach otrzymał czterokrotnie Krzyż Walecznych i srebrny Krzyż Virtuti Militarii V kl.

Po I wojnie pozostał nadal w służbie w wojsku. Byl doskonałym jeźdźcem i należał do reprezentacji jeździeckiej Polski. Odnosił liczne sukcesy sportowe w zawodach hippicznych. W wrześniu 1939 r. był dowódcą oddziału ułanów. Po kapitulacji Polski nie złożył broni lecz założył "Oddział wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich" i przyjął pseudonim Hubal. Ze swymi żołnierzami toczył zacięte boje w Kieleckim do kwietnia 1940 r, kiedy został osaczony przez przeważające siły wroga. Zginął zastrzelony z broni maszynowej pod Anielinem 30 kwietnia 1940 r. Jego zwłok nie odnaleziono do dzisiaj.

W 40-tą rocznicę śmierci bohaterskiego majora "Hubala" odsłonięto na budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. R. Weigla w Jaśle pamiątkową tablicę (maj 1980 r). W 100-letnią rocznicę urodzin odbyła się w budynku szkoły uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona życiu i śmierci majora "Hubala", w której uczestniczył wnuk majora, syn jedynej córki Krystyny, Henryk Sobierajski z żoną. Major "Hubal" otrzymał na niej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl