Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Opiekun Medyczny

1. Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjno-higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych w środowisku szpitalnym lub domowym.

2. Informacja dodatkowe

Wdrożenie innowacji „Edukacja diabetologiczna”- przygotowanie opiekuna medycznego do pełnienia roli edukatora.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1
MED.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę będzie przygotowany do:
a) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej,
b) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb życiowych, zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej,
c) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
d) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
e) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
f) aktywizowania osoby chorej do zwiększania samodzielności życiowej.

5. Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie w:

a) szpitalach - oddziały szpitalne,
b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) ośrodkach i domach pomocy społecznej,
d) niepubliczne zespołach opieki zdrowotnej,
e) środowiskowych domy pomocy,
f) fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Opiekun medyczny może również sprawować indywidualną opiekę w domu pacjenta.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię opiekuna medycznego.
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl