Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik farmaceutyczny

1. Technik farmaceutyczny
Osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego są włączone w system opieki zdrowotnej w Polsce, a ich zawód polega na wykonywaniu usług farmaceutycznych. Ponieważ technicy farmaceutyczni stykają się w swojej pracy zawodowej bezpośrednio z pacjentami, odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja 1:
MED.09 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik farmaceutyczny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
b) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

4. Technik farmaceutyczny znajdzie zatrudnienie w:
a) aptekach ogólnodostępnych,
b) aptekach szpitalnych,
c) aptekach zakładowych,
d) zakładach przemysłu farmaceutycznego,
e) zakładach przemysłu kosmetycznego i przetwórstwa zielarskiego,
f) laboratoriach chemicznych przemysłu farmaceutycznego, zielarskiego, spożywczego,
g) laboratoriach naukowo- badawczych,
h) sklepach zielarsko- medycznych, zielarsko- drogeryjnych,
i) sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
j) hurtowniach farmaceutycznych,
k) punktach aptecznych,
l) stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
m) inspekcji farmaceutycznej.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię farmaceutyczną.
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl