Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik usług kosmetycznych

1. Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc
w tworzeniu estetycznego, zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.

2. Informacja dodatkowe
W roku szkolnym 2017/2018 prowadzona była innowacja pedagogiczna na kierunku technik usług kosmetycznych - Język angielski w tym innowacja programowa.
W roku szkolnym 2017/2018 prowadzona była innowacja międzyoddziałowa - Pomoc przedmedyczna w języku angielskim.
W roku szkolnym prowadzona jest innowacja w ramach przedmiotu kosmetologia – kosmetologia z elementami dietetyki.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja:
FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
c) udzielania porad kosmetycznych,
d) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

5. Technik usług kosmetycznych znajdzie zatrudnienie w:
a) gabinetach kosmetycznych,
b) gabinetach lekarskich chirurgii estetycznej,
c) klinikach dermatologicznych,
d) salonach odnowy biologicznej i SPA & wellness,
e) renomowanych firmach kosmetycznych,
f) działach kosmetycznych centrów handlowych.

Technik usług kosmetycznych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię kosmetyczną.
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl