Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Biblioteka

Biblioteka szkolna posiada około 11000 woluminów. Są to książki z zakresu medycyny, literatury pięknej (w tym lektury), psychologii i innych dziedzin wiedzy. Dział medycyna i psychologia zawiera wiele ciekawych i poszukiwanych publikacji. Również w bibliotece znajduje się zbiór 260 kaset wideo. Są to filmy dydaktyczne, przyrodnicze oraz klasyka fabularnego filmu polskiego. Powiększa się zbiór płyt CD. Biblioteka gromadzi materiały związane z regionem, historią szkoły, zabytkowym budynkiem oraz osobami z nim związanymi. Czytelnia wyposażona jest w księgozbiór podręczny ogólny i specjalistyczny oraz czasopisma fachowe związane z kierunkami kształcenia. Mieści się tu także szkolne centrum multimedialne.
Ze zbiorów biblioteki szkolnej MSP mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz absolwenci i osoby z zewnątrz na warunkach określonych przez regulamin biblioteki.

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek:

nieczynna

Wtorek:

9.00 – 14.00

Środa:

10.00 – 15.00

Czwartek:

09.00 – 14.00

Piątek:

11.00 – 16.00

Sobota: 10.00 – 12.30
MEDYCYNA poddziały:
 • Zdrowie - zagadnienia ogólne
 • Historia medycyny
 • Anatomia i fizjologia
 • Higiena
 • Alkoholizm. Narkomania. Nikotynizm. Toksykomanie.
 • Sprawy płci i seksu
 • Organizacja służby zdrowia
 • Dezynfekcja szpitalna
 • Etyka zawodowa
 • Ratownictwo
 • Farmacja
 • Krwiolecznictwo
 • Narzędzia medyczne
 • Rehabilitacja. Fizjoterapia. Terapia zajęciowa
 • Psychoterapia
 • Choroby wewnętrzne. Patologia
 • AIDS
 • Onkologia
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Analityka
 • Opieka pielęgniarska
 • Anestezja
 • Kardiologia
 • Choroby narządów oddechowych. Gruźlica
 • Stomatologia
 • Choroby narządów ruchu. Reumatologia. Ortopedia
 • Neurologia
 • Psychiatria
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia
 • Okulistyka
 • Ginekologia. Położnictwo powrót na poczatek strony

Lista książek/audiobooków – zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - otwórz


Filmy dla słuchaczy w zawodzie opiekun medyczny:

Zmiana bielizy pościelowej

Zmiana bielizny osobistej pacjenta

Słanie łóżka z pacjentem

Mycie całego ciała w łóżku

Umiejętności higieniczno opiekuńcze


Regulamin Biblioteki Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle - otwórz
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl