Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy


Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:


Centralna Komisja Egzaminacyjna - otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - otwórz


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku - otwórz


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz


Zgłoszenia do egzaminu- wzór deklaracji - otwórz


Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - otwórz


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 - otwórz

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl